ההודעה תשלח ללקוח  ביום ביצוע הזיכוי הכספי לחשבון הבנק של הלקוח.
טופס הצטרפות לשרות הודעות נמצא בעמוד הכניסה