בימים אלו שודרג אתר בתי העסק באינטרנט. מעתה תוכלו לשלוח אסמכתאות , לצרף קבצים או לכתוב לנו כל שברצונכם בקשר לכל עיסקה.
בשאילתת עיסקאות ,בצד ימין לעיסקה, מופיע סימן "פלוס כחול". לאחר לחיצה על הסימן יפתח חלון שם ניתן יהיה להוסיף המידע הנדרש לעיסקה